6 Toplam Yorum Sayısı
6 Toplam Konu Sayısı
3 Toplam Üye Sayısı
0.04 Günlük Ortalama Yorum
0.04 Günlük Ortalama Konu
0.02 Günlük Ortalama Kayıtlar
2 Üye Başına Ortalama Yorum
2 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
33.33% Yorum Yazanların Ortalama