6 Toplam Yorum Sayısı
6 Toplam Konu Sayısı
7 Toplam Üye Sayısı
0.02 Günlük Ortalama Yorum
0.02 Günlük Ortalama Konu
0.02 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.86 Üye Başına Ortalama Yorum
0.86 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
14.29% Yorum Yazanların Ortalama